Udostępnij:

monety polskieW 2012 roku Rada Gminy Postomino uchwaliła stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości 2,15 zł na rok 2013

Poniżej załączamy treść uchwały Rady Gminy Postomino z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/124/11 w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru (na rok 2013).


UCHWAŁA NR XXV/220/12 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 22 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/124/11 w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jejpoboru

§ 1.


Zmienia się treść § 1-go uchwały Nr XIV/124//11 z dnia 18 listopada 2011r. w spr. określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru poprzez nadanie mu brzmienia:

- " §1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu - w wysokości 2,15 zł "

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania z mocą od 01 stycznia 2013 r.”

 

Pełna treść w/w uchwały jest dostępna tu: http://www.postomino.bip.net.pl/?c=380

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine