Udostępnij:

oplata miejscowa 2020 jarosławiec

Nowy rok, nowe opłaty... Wszystkie płatności w 2020 roku idą w górę. Nie zabrakło również podwyżki w opłacie miejscowej w gminie Postomino, do której należy nadmorska miejscowość - Jarosławiec. Pod koniec października 2019 r. pojawiła się uchwała zmieniająca stawkę tzw. klimatycznego na rok 2020. Treść uchwały można znaleźć poniżej.

Wysokość opłaty miejscowej na 2020 rok Radni Gminy Postomino ustanowili na 2 złote i 30 groszy  za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Oto pełna treść uchwały:


UCHWAŁA NR XIV/117/19
RADY GMINY POSTOMINO
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XI/112/15 w spr. określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506; 1309; 1571; 1696; 1815) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 3 uchwały nr XI/112/15 z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru ( ze zmianą wynikającą z uchwały Rady Gminy Postomino nr XXXVI/359/17 z dnia 27 października 2017r. ) poprzez nadanie mu brzmienia:

„Opłata miejscowa wynosi - za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 2,30 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos

Oryginalny dokument jest zamieszczony na stronie BIP:
http://postomino.bip.net.pl/?a=11153

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine