Udostępnij:

W 2010 roku Rada Gminy Postomino uchwaliła stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości 1,95 zł na rok 2011

Poniżej załączamy treść uchwały Rady Gminy Postomino z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru (na rok 2011).

 


UCHWAŁA NR XLVI/520/10 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru


§ 1.

Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu – w wysokości 1,95 zł


§ 2.

Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych uchwałą Rady Gminy Nr XXV/256/08 z dnia 24 listopada 2008r.


§ 3.

Zwalnia się z opłaty miejscowej:

 • pobyt dzieci do lat 4-rech
 • pobyt pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej

§ 4.

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 1. Opłatę miejscową pobierają:

  - biura turystyczne, kierownicy, właściciele i dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól campingowych i namiotowych, hoteli, sanatoriów, zakładów uzdrowiskowych bądź wyznaczone przez nich osoby właściciele,
  - dzierżawcy i najemcy pensjonatów, domów gościnnych i kwater prywatnych bądź wyznaczone przez nich osoby

 2. Opłatę pobiera się na kwitariusz przychodowy pobrany z Urzędu Gminy – w oparciu o książkę meldunkową znajdującą się w danym obiekcie, w pierwszym dniu pobytu
 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty
 4. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci określeni w § 4 ust.1
 5. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie 7 dni od rozpoczęcia turnusu, a jeżeli nie ma określonych turnusów- co najmniej raz na 14 dni.
 6. Za nie odprowadzone w terminie należności naliczane będą odsetki za zwłokę

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Postomino Nr XXXVI/372/09 z dnia 3 listopada 2009 r. w spr. określenia opłaty miejscowej i zasad jej poboru

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 01 stycznia 2011 r.

 

Pełna treść w/w uchwały jest dostępna tu: http://www.postomino.bip.net.pl/?a=4451

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine