Udostępnij:

monety polskieW 2011 roku Rada Gminy Postomino uchwaliła stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości 2,05 zł na rok 2012

Poniżej załączamy treść uchwały Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru (na rok 2012).

 


 


UCHWAŁA NR XIV/124/11 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu – w wysokości 2,05 zł


§ 2.

Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych uchwałą Rady Gminy Nr XXV/256/08 z dnia 24 listopada 2008r.


§ 3.

Zwalnia się z opłaty miejscowej:

 • pobyt dzieci do lat 4rech
 • pobyt pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej

 

§ 4.

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 1. Opłatę miejscową pobierają:

  - biura turystyczne, kierownicy, właściciele i dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól campingowych i namiotowych, hoteli, sanatoriów, zakładów uzdrowiskowych bądź wyznaczone przez nich osoby właściciele,
  - dzierżawcy i najemcy pensjonatów, domów gościnnych i kwater prywatnych bądź wyznaczone przez nich osoby

 2. Opłatę pobiera się na kwitariusz przychodowy pobrany z Urzędu Gminy – w oparciu o książkę meldunkową znajdującą się w danym obiekcie, w pierwszym dniu pobytu
 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty
 4. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci określeni w § 4 ust.1
 5. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 6. Za nie odprowadzone w terminie należności naliczane będą odsetki za zwłokę

 

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Postomino Nr XLVI/520/10 z dnia 28 października 2010 r. w spr. określenia opłaty miejscowej i zasad jej poboru

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 01 stycznia 2012 r.

 

Pełna treść w/w uchwały jest dostępna tu: http://www.postomino.bip.net.pl/?a=4322

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine