Udostępnij:

oplata miejscowa

Pod koniec października 2017 roku na sesji Rady Gminy Postomino został uchwalony dokument ustanawiający nową stawkę opłaty miejscowej. Dokument oznaczony numerem XXXVI/359/17 i zatytułowany "Uchwała... zmieniająca Uchwałę Nr XI/112/15 Rady Gminy Postomino w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru" obowiązuje od stycznia 2018 roku.

Uchwała ta określa nową stawkę opłaty miejscowej, która na rok 2018 wynosi 2,20 zł za osobę. Pozostałe fragmenty uchwały z 2015 roku nie zostały zmienione. Oznacza to, że nadal z opłaty zwolnione są dzieci do lat 4 oraz pozostałe ustalenia pozostają.

Oto pełna treść uchwały:


UCHWAŁA NR XXXVI/359/17
RADY GMINY POSTOMINO
z dnia 27 października 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/112/15 Rady Gminy Postomino w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.- Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.- Dz. U. 2017 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 3 uchwały nr XI/112/15 z 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru poprzez nadanie mu brzmienia:

„Opłata miejscowa wynosi - za każdą rozpoczętą dobę pobytu - 2,20zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos


Oryginalny dokument jest zamieszczony na stronie BIP:
postomino.bip.net.pl/?a=9117

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine